O-0002

Zdjęcie
O-0002
Symbol / nazwa O-0002
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 6 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis