Pod terminem tym kryje się określenie ciekłego silikonu (LSR, liquid silicone rubber), który odznacza się specjalnymi właściwościami. Powstaje w wyniku zastosowania specjalnej technologii i wykorzystania dwuskładnikowej mieszanki. Silikon LSR zalicza się do gatunku tworzyw sztucznych, które pod wpływem wysokich temperatur ulegają wulkanizacji. Nie dochodzi do rozkładu produktu formowanego, przy jednoczesnym zapoczątkowaniu reakcji.

Dwa składniki = jeden produkt

Silikon LSR powstaje na bazie dwóch składników. Jeden z nich zaopatrzony jest w tzw. inhibitor, drugi zaś dostarczany jest z katalizatorem. Oba zostają wprowadzone jednocześnie w stosunku 1:1. Proces samej wulkanizacji rozpoczyna się przy wzroście temperatury we wnętrzu formy. Osiągnięcie poziomu 160°C do 220°C pozwala na przeprowadzenie procesu sieciowania bezpiecznie i z zagwarantowaniem dobrych efektów. Od tego momentu reakcja zachodzi bardzo szybko. Przyjmuje się wartość 5s/mm grubości ścianki za zwyczajową w procesie wulkanizacji.

Zalety materiału

Ciekłe silikony zyskują z roku na rok coraz większą popularność właśnie dzięki licznym zaletom, które posiadają. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 • brak niebezpieczeństwa pojawiania się w formie osadów – silikon LSR w procesie formowania wtryskowego nie powoduje takich efektów;
 • szybkie sieciowanie – z uwagi na krótki cykl silikon LSR może być wykorzystywany do produkcji wielkoseryjnej;
 • wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz proces starzenia,
 • podwyższone właściwości dotykowe,
 • wysoka elastyczność,
 • bardzo dobra wytrzymałość na skrajne temperatury (wysokie i niskie),
 • obojętność fizjologiczną,
 • wysoka adhezja powierzchniowa – pozwalająca na łączenie z innymi materiałami.

Zastosowanie materiału

Nowoczesny silikon LSR z uwagi na swoje liczne zalety znajduje szeroki zakres zastosowań. Materiał jest stosowany między innymi w:

 • wyposażeniu sanitarnym i urządzeniach medycznych,
 • sprzętach gospodarstwa domowego,
 • podzespołach elektrycznych i mechanicznych,
 • zabawkach,
 • sprzęcie sportowym,
 • i wielu innych obszarach przemysłu spożywczego , elektronicznego, motoryzacyjnego, medycznego, opakowaniowego.

Materiał wykorzystywany jest głównie do tworzenia:

 • drobnych detali dla motoryzacji i maszyn,
 • uszczelek,
 • korków,
 • o-ringów,
 • membran,
 • złączek elektrycznych i elektronicznych,
 • pokrywania tekstyliów,
 • smoczków dla niemowląt.