Kauczuk nitrylowy jest kopolimerem akrylonitrylu i butadienu.

Stosunek ilości obu tych wulkanizatów, a szczególnie olejoodporności i mrozoodporności jest istotny w technice uszczelniania. Zawartość akrylonitrylu w kauczuku może wynosić od 17% do 50%. Wraz ze wzrostem zawartości akrylonitrylu zwiększa się między innymi odporność gumy na oleje i rozpuszczalniki alifatyczne oraz odporność na starzenie cieplne, przy jendoczesnym spadku jej elastyczności i zmniejszeniu odporności na niskie temperatury. Wulkanizaty kauczuku nitrylowego charakteryzują się wysoką elastycznością, wytrzymałością na zerwanie, małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu oraz odpornością na oleje.

Zakres temperatury -30°C ÷ +100°C
Twardość (IRHD) 70,
77,
82,
88
Odporność na media
  • lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych
  • mineralne oleje i smary
  • niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA, I-HSB (emulsje olejowo-wodne i wodno-olejowe) i HSC (mieszaniny poliglikolu z wodą)
  • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  • rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach
  • węglowodory alifatyczne takie, jak: propan, butan, benzyna
  • wodę do 60°C (specjalne gatunki gumy do 100°C)