POSIADANE PATENTY

Jesteśmy właścicielem patentu na formę do formowania wtryskowego z doprasowaniem grubościennych tulei oraz na sposób formowania wtryskowego z doprasowaniem grubościennych tulei.

PATENT1