Materiały

Do produkcji naszych wyrobów stosujemy gumę na bazie kauczuków syntetycznych i kauczuku naturalnego jako materiałów podstawowych. Głównym składnikiem mieszanki gumowej, decydującym o własnościach wulkanizatu, jest kauczuk. Odpowiednio dobierając pozostałe komponenty można zmieniać własności gumy na bazie tego samego kauczuku. W niniejszym dziale naszej strony internetowej możecie Państwo zapoznać się ze stosowanymi przez nas materiałami.

Materiały, z których wytwarzamy nasze wyroby

 • Silikon LSR

  Ciekły silikon LSR to mieszanina dwuskładnikowa o unikalnych właściwościach fizykochemicznych oraz bardzo dobrych parametrach technicznych. Materiał z uwagi na indywidualne cechy doskonale sprawdza się w wielu zastosowaniach. Wykorzystywany jest w branży medycznej, motoryzacyjnej, spożywczej, a także przy budowie maszyn.

 • Poliuretan (PU)

  Poliuretan dzięki swojej wysokiej odporności na ścieranie i wciskanie jest coraz powszechniej stosowanym materiałem uszczelniającym....

 • Policzterofluoroetylen (PTFE)

  Policzterofluoroetylen, polimer czterofluoroetylenu jest jednym z najbardziej odpornych tworzyw sztucznych. Do zalet tego tworzywa należy...

 • Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM)

  Kauczuki etylenowo-propylenowe są kopolimerami etylenu, propylenu i niewielkiej ilości dienu. Wulkanizaty na bazie tych kauczuków...

 • Kauczuk fluorosilikonowy (FMQ)

  Kauczuki fluorosilikonowe są fluorowanymi kauczukami metylo-silikonowymi. W stosunku do wulkanizatów silikonowych wulkanizaty fluorosilikonowe posiadają lepsze...

 • Kauczuk fluorowy (FKM) (F)

  Kauczuki fluorowe są kopolimerami monomerów zawierających fluor, głównie fluorku winilidenu i sześciofluoropropylenu lub fluorku winilidenu...

 • Kauczuk silikonowy (VMQ) (SI)

  Kauczuki silikonowe są to wielkocząsteczkowe polimery organosiloksanowe, charakteryzujące się bardzo dobrą odpornością na wysokie i...

 • Kauczuk chloroprenowy (CR)

  Kauczuk chloroprenowy jest polimerem chloroprenu. Wulkanizaty chloroprenowe charakteryzują się wysoką odpornością na ozon, starzenie atmosferyczne,...

 • Kauczuk akrylowy (ACM)

  Kauczuk akrylowy jest kopolimerem akrylanu etylu lub butylu, albo ich mieszanin i monomeru zdolnego do...

 • Kauczuk akrylonitrylowy uwodorniony (HNBR)

  Kauczuk akrylonitrylowy jest kopolimerem akrylonitrylu oraz butadienu przy czym nastąpiło całkowite lub częściowe uwodornienie podwójnego...

 • Kauczuk nitrylowy (NBR)

  Kauczuk nitrylowy jest kopolimerem akrylonitrylu i butadienu. Stosunek ilości obu tych wulkanizatów, a szczególnie olejoodporności...